Elektroniczny pomiar czasu na zawodach

Elektroniczny pomiar czasu wykonujemy za pomocą najnowocześniejszego systemu opartego na technologii RFID, pozwalającym uzyskać skuteczność pomiarową na poziomie 99,99%. Zawodnicy przebiegając przez bramę startową mają dokonywany odczyt uruchamiający ich indywidualny pomiar czasu który zostaje zatrzymany po przekroczeniu mety. Wyniki przedstawiamy w wersji netto (rzeczywisty czas biegu mierzony od startu do przekroczenia mety) i brutto (czas mierzony od wystrzału startera do przekroczenia mety). Klasyfikacja prowadzona jest według wcześniej ustalonych kategorii.

Niezależne elementy systemu mogą pracować bez zewnętrznego zasilania. Dzięki czemu jesteśmy w stanie dokonać pomiarów w każdych warunkach i w każdym miejscu.

System pomiaru czasu ProTempo

Do identyfikacji zawodników na trasie wykorzystujemy numery startowe i chipy pomiarowe. Każdy z tych elementów może być w wersji jednorazowej (bezzwrotnej) lub w wersji wielorazowej (zwrotnej).

Pomiar czasu - numery startowe, chipy pomiarowe

Wraz z sygnałem do startu który odbywa się za pomocą pistoletu hukowego na linii mety uruchamiany jest zegar pomiarowy który spełnia funkcję informacyjną dla zawodników oraz widzów. Zegar nagrywany jest również przez kamery które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości podczas ewentualnych reklamacji.

Pomiar czasu - ProTmpo

Dla zwiększenia bezpieczeństwa pomiaru oraz na potrzeby ewentualnych reklamacji rejestrujemy materiał zdjęciowy oraz wideo z linii mety z widocznym w kadrze zegarem pomiarowym. Dzięki temu możemy rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości oraz usunąć z wyników zawodników widmo.

ProTempo – profesjonalny, elektroniczny pomiar czasu na zawodach – pomiar czasu biegi, nordic walking, MTB