Memoriał imienia Zofii Morawskiej

FORMULARZ REJESTRACYJNYLISTA STARTOWAREGULAMINWYNIKI

 

CHARYTATYWNY BIEG ? MEMORIAŁ IMIENIA ZOFII MORAWSKIEJ

ORGANIZATOR
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałym

TERMIN I MIEJSCE
19 czerwca 2016 r. ? Laski k. Warszawy
Godzina 11.00
Biuro zawodów czynne od godz. 9.00

START I META
Brama wjazdowa na teren Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

DYSTANS I TRASA
Dystans biegu około 3km 300m. Dystans można pokonać dowolną ilość razy w wyznaczonym limicie 90 minut.
Trasa prowadzi częściowo po nawierzchni utwardzonej (kostka, asfalt) częściowo po leśnych drogach Puszczy Kampinoskiej wokół  terenu Ośrodka.
Bieg rozpoczyna się przy bramie wjazdowej na teren Ośrodka,  następnie uczestnicy biegną około 250m tzw. Lipówką, skręcają w prawo w szutrową drogę, by po następnych około 200m dotrzeć do ul. Partyzantów gdzie skręcają w lewo. Po kolejnych 200m uczestnicy docierają do puszczy, gdzie najpierw szlakiem czerwonym, a następnie niebieskim docierają do południowej bramy Ośrodka.  Po przebiegnięciu około 500 metrów uczestnicy wracają do punktu startu. Trasa będzie oznaczona, a na zakrętach będą czuwać wolontariusze.
Ślad GPS:
https://connect.garmin.com/modern/course/11858927

CEL BIEGU
Bieg jest biegiem charytatywnym, celem jest pozyskanie środków na wsparcie działalności  Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestniczyć w biegu może każdy kto ukończył 12 rok życia, osoby młodsze mogą wziąć udział  za zgodą organizatora.  Uczestnicy  w wyznaczonym limicie pokonują  trasę. Dozwolony jest bieg lub marsz. Ze względów bezpieczeństwa organizator nie dopuszcza do marszu osób z kijami do Nordic Walking. Uczestnicy poruszając się po wyznaczonej pętli.  Ponieważ trasa prowadzi po pętli należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na uczestników pokonujących trasę wolniej lub szybciej.
Limit czasu jest określony na 90 minut, po upływie limitu czasu należy opuścić trasę. Każdy uczestnik może dowolną ilość razy pokonać wyznaczoną pętlę. Każda pokonana pętla zostanie odnotowana w systemie elektronicznym, za każdą pętlę główny partner biegu przekaże darowiznę na rzecz Ośrodka.
Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie za pomocą chipów w numerach startowych. Numery startowe są zwrotne,  po zakończonym biegu należy zwrócić je do biura zawodów.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal wykonany w naszej pracowni ceramiki przez wychowanków Ośrodka..
2. W punkcie start – meta będzie znajdował się punkt nawadniania.
3. Organizator przewiduje indywidualne nagrody/upominki  dla zawodników którzy pokonają największą ilość okrążeń, w przypadku tej samej liczby okrążeń  decyduje łączny czas ich pokonania, w następujących kategoriach:
a) Kategoria Open Kobiet i Mężczyzn; (miejsca 1-3)
b) Kategorie dziecięce w kategoriach Open Dziewcząt i Chłopców (miejsca 1 -3) oraz Najszybszy Uczeń i Uczennica  OSW:
–  12 – 14 lat (rok urodzenia 2004 ? 2002) dziewcząt i chłopców;
– 15 – 17 lat (rok urodzenia 2001 ? 1999) dziewcząt i chłopców;
c) Kategoria dodatkowa  pracownicy i członkowie TOnO kobiet i mężczyzn

BIEGI TOWARZYSZĄCE:
Biegi będą rozgrywane w kategoriach dziewcząt i chłopców Open  (miejsca 1-3) oraz Najszybszy Uczeń OSW. Limit uczestników określa się na 20 osób w każdym biegu.
1. Bieg wiewiórki ? dzieci rocznik 2010 i młodsi ? oddzielnie dziewczęta i chłopcy  – dystans około 100m
2. Bieg rysia ? dzieci rocznik 2009 ? 2007 – oddzielnie dziewczęta i chłopcy ? dystans około 300m
3. Bieg wilka ? dzieci rocznik 2006 ? 2005 ? oddzielnie dziewczęta i chłopcy –  dystans około 600m

ZAPISY:
Biegi dziecięce:
Udział bezpłatny. Zapisy będą prowadzone w biurze zawodów do godz. 10.50 lub wyczerpania limitu miejsc.
Bieg główny:
Limit uczestników biegu głównego jest określony na 400 osób. Opłata za start jest również cegiełką na rzecz Ośrodka. Wysokość wpłaty ? cegiełki wynosi nie mniej niż 5 PLN. Wpłaty prosimy kierować na konto:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin
Nr konta: mBank 02 1140 1010 0000 4399 5800 1002
W tytule przelewu prosimy napisać ?Bieg? oraz podać imię i nazwisko.
Zapisy będą możliwe poprzez formularz na stronie:

Kontakt do organizatorów:
memorial.zofii.morawskiej@gmail.com

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Biegiem kieruje  Rafał Zakrzewski  i Paweł Kacprzyk, którzy decydują w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
Bieg ma charakter rekreacyjny, rodzinny i charytatywny.
Biegacze i biegaczki nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach.
Dzieci startują wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
Każdy z uczestników biegu zapisując się, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych organizatorów, w szczególności zdjęć i materiałów wideo.
Każdy z uczestników wypełnia kartę zgłoszeniową przed startem w biurze zawodów, na podstawie której otrzyma numer startowy.

Rzeczy osobiste będzie można zostawić w Domu Przyjaciół Niewidomych. Będzie tam również funkcjonowała Kawiarenka.
Organizator ma prawo do zmian zapisów Regulaminu.
Kontakt do organizatora:
Skarbnik TOnO
Paweł Kacprzyk
tel. 600-953-076
e-mail: kacprzyk.pl@gmail.com

Samodzielny specjalista ds. wizerunku
Rafał Zakrzewski
tel. 514-629-062
e-mail: rafalzakrzewski.kontakt@gmail.com